Friday, July 31, 2009

درباره ی لُپ قرمزی ها


لُپ قرمزی ها
معنای لُغوی : لُپ قرمزی در لغت به کسی گفته می شود که لُپ هایش قرمز است
معنای فرا لُغوی : لُپ قرمزی ها موجوداتی هستند که می خواهند زندگی بهتر و کم تنش تری داشته باشند. آنها معمولا منتظر دریافت پیغام از سوی پرنده هستند
شکل : قد کوتاه ، تپلو (بعضا گونه های لاغر هم مشاهده شده) ، ممکن است لُپ هایشان اصلا هم قرمز نباشد
اندازه : گفتم که ... قد کوتاه
رنگ : در رنگهای سفید ، سیاه، سرخ، زرد ، صورتی و بعضا دو رگه ;)
فعالیت هایی که باید داشته باشند : غذا بخورند ، لباس خوب بپوشند ، بخندند ، بازی کنند ، دوست پیدا کنند ، درس بخوانند ، قند را توی دل آدم بزرگ ها آب کنند
فعالیت هایی که هم اکنون دارند : غذا نخوردن (یعنی غذا نداشتن و نخوردن) لخت اینور و آنور گشتن ، کار کردن ، کارفرمای شغلی پیدا کردن ، دل آدم بزرگها را ریش کردن
خصوصیت اخلاقی : معصومیت

آشنایی با پرنده:پرنده
جاندار
شکل: شبیه یه پرنده ی معمولی که خودش را به شکل یه پرنده ی استثنایی جا می زند
اندازه: توی جیب هم می تواند جا شود
نوع: خون گرم (با همه انس می گیرد)
امکانات: می تواند پرواز کند ، آواز بخواند (پاپ - کلاسیک - رپ - سنتی - کوچه بازاری) ، تخم نمی گذارد (در این کار کمی تنبل است)، قدرت دید متوسط (چشم راستش کمی نمرهی آستیکمات دارد، البته می خواهد به زودی لیزیک کند) ، قدرت پرواز: تا ارتفاع 340 پا (بعضا مشاهده شده تا ارتفاع 347 پا هم اوج گرفته)
توانایی خاص : (*پرنده ی من از نوع نامه بر است و فکر می کنم بتواند پرواز کند ... اما کمی در رساندن پیغامها به صاحبانشان فراموشی دارد. یا آدرسها را فراموش می کند، یا نامها را و گاهی اصلا یادش می رود که قرار است یک پیغام مهم را تحویل دهد)
نوع پیغام : صلح
خصوصیت اخلاقی : تا حد زیادی بازیگوش